• Datoteka
  • Import datoteke(Ctrl+O)
  • Očisti sve(Ctrl+E)
  • Spremi u Moje Dizajne(Ctrl+S)
  • Spremi kao datoteku(Ctrl+Shift+S)
 • Dizajni

   Moji dizajni

   • Sve kategorije
   • Category #1
   • Nova kategorija
  • Print

    Printaj dizajn

  • Podijeli

    Podijeli svoj dizajn Nazad na djeljenje

   • Stvori link preko kojega možeš podijeliti svoj dizajn s drugima

    Vaš link je uspješno napravljen

    Podijeli na:

  • Pomoć
   • Pomoć

   • ctrl+a Odaberi sve objekte
    ctrl+d Poduplaj aktivirani objekt
    ctrl+e Obriši sve objekte
    ctrl+s Spremi u moj dizajn
    ctrl+o Otvori datoteku za import dizajna
    ctrl+p Printaj
    ctrl++ Zoom out
    ctrl+- Zoom in
    ctrl+0 Reset zoom
    ctrl+z Poništi promjene
    ctrl+shift+z Ponovi promjene
    ctrl+shift+s Skini trenutni dizajn
    delete Obriši aktivni objekt
    Pomakni aktivni objekt ulijevo
    Pomakni aktivni objekt prema gore
    Pomakni aktivni objekt udesno
    Pomakni aktivni objekt prema dolje
    shift+ Pomakni aktivni objekt ulijevo 10px
    shift+ Pomakni aktivni objekt prema gore 10px
    shift+ Pomakni aktivni objekt udesno 10px
    shift+ Pomakni aktivni objekt prema dolje 10px
   • Copyright © MojaMaskica.hr 2021.
    Sva prava pridržana

    Powered by Lumise version 1.9.9

  • Shop
  • Poništi
  • Ponovi
  • Dizajn
  • Model
  • Dizajni
  • Tekst
  • Slike
  • Oblici
  • Slojevi
  • Crtež
    Više

  Klikni ili povuci da dodaš tekst

  Klikni ili povuci da dodaš sliku

    Način rada sa slobodnim crtanjem

    Spremi ovu boju
     Natuknica: Koristite kotač na mišu za brzu promjenu veličine kista

     Prijava greške

     Molimo da nam javite ako nađete neke bugove u ovom uređivaču ili ako imate neko mišljenje kako bismo ga mogli unaprijediti.

     Natuknica: Ako želite poslati sadržaj sa snimkama zaslona ili videom, možete ih dodati na imgur.com ili neke usluge drivea i stavi linkove tu.

     • Kreni dizajnirati ili dodaj objekte s lijeve strane
     • Svi odabrani objekti su grupirani | Razgrupiraj?
     • Grupiraj objekte Grupiraj poziciju odabranih objekata
      • Opcije popunjavanja

       Spremi ovu boju

      • Stvori QRCode
      • Opcije
       • Automatski poravnaj poziciju aktivnog objekta s drugim objektima
       • ON: Zadrži sve trenutne objekte i dodaj predložak
        OFF: Makni sve objekte prije dodavanja predloška
       • Zamijeni odabrani objekt slike umjesto da stvaraš novi
      • Zamijeni sliku
      • Odreži
      • Maskiraj
       • Odaberi sloj maske

      • Makni pozadinu
       • Makni pozadinu

       • Duboko:

       • Način rada:

      • Filteri
       • Filteri

        • Original
        • B&W
        • Satya
        • Doris
        • Sanna
        • Vintage
        • Gordon
        • Carl
        • Shaan
        • Tonny
        • Peter
        • Greg
        • Josh
        • Karen
        • Melissa
        • Salomon
        • Sophia
        • Adrian
        • Roxy
        • Singe
        • Borg
        • Ventura
        • Andy
        • Vivid
        • Purple
        • Thresh
        • Aqua
        • Edge wood
        • Aladin
        • Amber
        • Anne
        • Doug
        • Earl
        • Kevin
        • Polak
        • Stan

       • Svjetlina:

       • Zasićenost:

       • Kontrast:

      • Očisti filtere
      • Klikni i povuci da bi krenuo crtati Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
      • QRCode tekst
      • Opcije popunjavanja
       • Opcije popunjavanja

        Spremi ovu boju

        • Prozirno:

        • Širina podebljanja:

        • Boja podebljanja:

       • Razgrupiraj poziciju
       • Uredi slojeve
       • Pozicija
        • Pozicija objekta

         Zaključaj poziciju objekta:

        • Centar vertikalno
        • Gore lijevo
        • Gornji centar
        • Gore desno
        • Centar horizontalno
        • Sredina lijevo
        • Sredina centar
        • Sredina desno
        • Pritisni ← ↑ → ↓ da bi se pomaknuo 1 piksel. Uz strelice pritisni i SHIFT da bi se micao za 10 piksela.
        • Lijevo-dolje
        • Centar-dolje
        • Desno-dolje
       • Transformacije
        • Rotiraj:

        • Iskrivi X:

        • Iskrivi Y:

        • Preokreni X:
         Prekoreni Y:

         Slobodna transformacija sa SHIFT + ⤡

       • Font family
       • Uredi tekst
        • Uredi tekst

        • Veličina fonta:

        • Razmak između slova

        • Visina linije

       • Efekti teksta
        • Efekti teksta

        • Promjer

        • Razmak

        • Krivina

        • Visina

        • Offset

        • Trident

       • Uskladi tekst
       • Uppercase / Lowercase
       • Težina fonta bold
       • Tekst stil italic
       • Tekst podcrtano
       Scroll to zoom